Muslim Terbaik

💧💦 *EMBUN PAGI*💦💧

_Selasa, 18 Juli 2017_

_*24 Syawal 1438 H*_

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
🌸

*”Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”* (QS.17:53).
🍀

Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, _”Siapakah muslim yang paling baik?” Beliau menjawab; “muslim yang tidak merugikan muslim lainnya dengan lidah maupun dengan kedua tangannya.”_ (HR. Bukhari) .

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*