Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Mengapa, Bagaimana?

Kajian Khusus Masjid Al-Aqsha: https://binajiwa.com/category/kajian/sirah/

Membina diri adalah perbuatan yang memerlukan segala macam kebaikan: keilmuan, kegigihan, keteguhan, ketulusan. Bukan hal mudah dan sebentar, namun capaiannya luar biasa.

Menu pembinaan BinaJiwa disiapkan untuk kecemerlangan dunia akhirat.

 Makalah  Tujuan  Slide
Tarbiyah Islamiyah Menyukuri nikmat Allah dan memperluas wawasan 27. Ahammiyyah Tarbiyah
Ma’rifatullah Mengikhlaskan amal dan taat kepada Allah 01. Makna Ilah

02. Ath-Thariq ila Ma’rifatillah

03. Ma’iyyatullah

04. Al-Mawani’ min Ma’rifatillah

Ma’rifatur Rasul Meneladani Rasulullah, menuju kesuksesan  01. Ta’rifur Rasul

02. Hajatul Insan ilar Rasul

03. Khashais Risalah Muhammad SAW

04. Wajibatuna Nahwar Rasul

Sejarah Singkat Rasulullah SAW

Ma’rifatul Islam Memahami Islam, cinta kepada Islam, punya rasa memilik 01. Ma’na Islam

02. Syumuliyyatul Islam

03. Amal Islam

Makna Syahadatain Mengerti tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan aqidah yang benar yang digali dari Al-Qur’an, As-Sunah, dalil-dalil naqli dan aqli, menanamkannya dalam jiwa  01. Ma’nasy Syahadatain 1-7

02. Ahammiyyatusy Syahadatain

02. Madlulusy Syahadah

03. Syuruthu Qabuulisy Syahadatain

04. Marahilut Tafa’ul bisy-Syahadatain

05. Hal-hal yang membatalkan syahadatain

 Ma’rifatul Insan Mengerti tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan aqidah yang benar yang digali dari Al Qur`an, As Sunah, dalil-dalil naqli dan aqli, menanamkannya dalam jiwa, dan membersihkannya dari bid`ah dan khurafat yang mungkin mengotorinya.  01. Haqiqatul Insan

02. Nafsul Insan

03. Shifatul Insan

 Berpartisipasi Dalam Amal Mengerti dan memahami tentang Berpartisifasi dalam amal jamai ciri-ciri, langkah-langkahnya serta akbibat jika mengikutinya sehingga mampu menjauhinya dalan kehidupan sehari-hari 26. Berpartisipasi dalam Amal Jama’i
 Ukhuwah Islamiyyah Memperkokoh pilar-pilar ukhuwah islamiyah 27. Ukhuwwah

Dalam dekapan ukhuwahUkhuwah

Interaksi dengan Alquran Memahami bagaimana interaksi dengan Alquran, bahasan Dr. Yusuf Qardhawi  04. Berinteraksi dengan Al-Qur’an
Interaksi dengan Sunnah Memahami bagaimana interaksi dengan Sunnah, bahasan Dr. Yusuf Qardhawi  05. Berinteraksi dengan Sunnah
 Aqidah Islamiyyah Mengokohkan pemahaman dan keimanan bagaikan pohon rindang yang berbuah  02. Aqidah Islamiyah Sayyid Sabiq
 Ibadah dalam Islam Memurnikan ibadah, meraih kenikmatan, bahasa Dr. Yusuf Qardhawi  03. Ibadah dalam Islam
 Rukun Halaqah  Apa yang menjadikan kajian pekanan lebih bermakna dan berhasil?  Rukun Halaqah
 Rukun Iman – Hari Akhir Apakah kita akan mendapat Nikmat atau Siksa Kubur? Semoga nikmat alam kubur menemani kita nanti. Beriman Kepada Azab dan Nikmat Kubur

Iklan